Egyesület

» Mérföldkövek

» Alapszabály

» Közhasznúsági jelentések

» Adó 1%-ék

» Dokumentumtár


Szolgáltatások

» Támogató szolgálat

» Közösségi Pszichiátriai ellátás

» Fogyatékos Személyek nappali ellátása

» Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye


Kulturális

» Aktuális programok

» Sajtómegjelenések

» Galéria

» Termékek


Pályázatok

» Aktuális pályázataink

» Lezárt pályázataink


Gépjárműveink

» Autóbérlés

» Galéria


Kapcsolat

» Elérhetőségek

» Térkép

» Írjon nekünk!

ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0005 „Megoldás a lehetőségek tárháza”


ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0005 „Megoldás a lehetőségek tárháza”

A Megoldás Közhasznú Egyesület pályázatot adott be 2011.10.10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül „A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című kiírásra, melyre támogatást nyert.

Az ÉAOP-51.3.-11-2011-0005 kódszámú „Megoldás a lehetőségek Tárháza” című projekt 2013.04.02.-án indult és 2013.10.05.-én fejeződött be. Ennek keretében foglalkoztatás, Civil központ építés és ESZA típusú programok valósultak meg. Pályázatunkban 105 fő bevonását terveztük, de 135 fő vett részt a programjainkon.

 A megvalósított ESZA típusú programok:

- „Újra a munkában klub”

- Mentálhigiénés képzés

- csoportos önismereti foglalkozás

- egyéni beszélgetés

- amatőr művészeti tevékenység - színjátszókör

- hozzátartozók mentálhigiénés képzése

- életvezetési tanácsadás

1. ÚJRA MUNKÁBAN KLUB

Az Újra munkában klub keretében megvalósított álláskeresési tréning 6 hónapon keresztül valósult meg. A tréninget heti két alkalommal, hétfő délután és szerdán délelőtt vették igénybe a programba bevont személyek, igény szerint 2-3 órában.

A program időtartama: 2013.04.02.-2013.10.05.

A program összesen 51 alkalommal valósult meg.

Résztvevők száma: tervezetten 15 fő kismama.

A tréning célja, a résztvevő GYES-en, GYED-en lévő álláskeresők munkaerő-piacra való visszahelyezkedésének elősegítése, a munkaerő-piaci pozíció javítása céljából az alapvető álláskeresést segítő ismeretek elsajátíttatása volt. Gyakorlati segítség nyújtása az álláskeresés lépéseinek megtervezéséhez és a hatékony álláskeresési technikák elsajátításához.

A tréning főbb témái:

- bemutatkozás, ismerkedés, önismeret röviden

- álláskeresést segítő és akadályozó tényezők

- kulcskompetenciák felmérése és fejlesztése

- önismereti tréning

- konfliktuskezelési technikák

- álláskereséshez kapcsolódó számítógépes ismeretek

- önéletrajz, bemutatkozó kártya készítése

- motivációs levél formája, tartalma

- telefonálási technikák

- állásinterjúra való felkészítés

- tájékoztatás képzési lehetőségekről

- mentálhigiénés előadás

- személyiségfejlesztő tréning

- vállalkozói ismeretek

- gyakorlati tréning: a tanult technikák alkalmazása

- egyénre szabott álláskeresés

- kiadványok, könyvek, hasznos anyagok ismertetése

- zárás, értékelés

Összegzés, eredmények:

A projektben eredetileg 15 fő kismamát terveztünk bevonni, ezzel szemben átlagosan 19 fő érdeklődő vett részt a foglalkozásokon.

A résztvevők zömében többgyermekes, fiatal kismamák voltak, akik minél hamarabb vissza akarnak térni a munkaerő-piacra. Azonban a mindennapi rutin feladatok elvégzéséből adódó beszűkült élethelyzetük miatt, szorongással érkeztek a tréningekre.

A program előrehaladtával a résztvevők szorongási oldódtak, több önbizalmuk lett, a visszahúzódóbbak is megnyíltak, és hétre- hétre várták a foglalkozásokat, melyek megfelelő alkalmat biztosítottak új élmények gyűjtésére, barátságok kötésére.

A tréningnek köszönhetően volt, akiknek sikerült elhelyezkedniük a munka világába.

Önsegítő klub

A program másik elért eredménye, hogy önszerveződésen alapuló önsegítő klub született 5 fő bevonásával, mely a fenntartási időszakban is folytatja összejöveteleit a projekt keretében létrejött Megoldások Tárháza civil központban. A tagok havonta egyszer találkoznak, egy-egy felmerülő problémával kapcsolatban, melyben segítséget nyújt egyesületünk.

A program teljesített eredménye, hogy a tréning lezárását követően egyesületünk a résztvevő kismamák közül 2 fő szakirányú végzettséggel rendelkező anyukát 8 órás munkaidőben alkalmaz terápiás segítő, illetve támogató támogatószolgálat vezető munkakörben.

2. MENTÁLHIGIÉNÉS KÉPZÉS

2.1. Csoportos önismereti foglalkozás

A foglalkozásokat 6 hónapon keresztül valósítottuk meg, 2013.04.02-2013.10.05-ig tartó időszakban, melyet a fenntartási időszakban is folytatunk.

Résztvevők: a foglalkozásokon heti két alkalommal összesen 26 fő vett részt.

Az eredményes munka érdekében két csoport létrehozása vált szükségessé (csoportonként 10-15 fő). A projekt célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők, valamint családtagjai tartoznak.

Összegfoglaló, eredmények:

Intézményünkben a csoportos önismereti foglalkozásokat egy művészetterápiás végzettséggel is rendelkező mentálhigiénés szakember végzett.

Fontos szerepet kapott a mentálhigiénés tevékenységek során, hiszen a fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő embereknek az énképe gyakran torzul. Ahhoz, hogy ezek az ellátottak megfelelő biztonsággal tudjanak viselkedni a különböző élethelyzetekben, pontosabb önismeretre van szükségük.

Mindkét csoportban csoportalapítással kezdtük a foglalkozásokat, melyeket önjellemzést, társak jellemzését segítő feladatok követtek. Az irányított beszélgetések megfelelő motivációt jelentettek az ellátottaknak, felkeltette az érdeklődésüket.

Az önismeret fejlesztésére a drámajáték elemeit használtuk fel.

Az empátiás készséget fejlesztő játékok, beszélgetések nagy sikerűek voltak. Szívesen játszottak ellátottaink különböző karaktereket drámajátékos foglalkozásokon. Ezek a feladatok segítenek a másik ember problémáit átérezni, segítenek a társakkal való azonosulásban.

Másik kiemelt feladat volt a foglalkozások során, hogy fejlesszük ellátottaink kommunikációs készségét. A csoporttagoknak sokszor megvan a képességük a helyes kommunikációra, de hiányos tudásukból kifolyólag ezen kommunikációt- fejlesztő játékokkal igyekeztünk javítani.

A program zárását követően a fenntartási időszakban folytatni kívánjuk heti rendszerességgel a megkezdett tevékenységet.

2.2. Egyéni beszélgetés

A beszélgetések 6 hónapon keresztül valósultak meg, 2013.04.02.-2013.10.05-ig tartó időszakban, melyet a projekt fenntartási időszakában is tovább végzünk.

Programunk keretében, az egyéni beszélgetéseink célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők, valamint családtagjai tartoznak. A programba 24 fő ellátottat és 8 fő hozzátartozót vontunk be.

A beszélgetések heti négy napon át folytak, napi 3 órában.

Eszerint hetente 12 fővel tudtunk egyéni beszélgetést folytatni.

Összefoglaló, eredmények:

A beszélgetéseken igény szerint vettek részt az ellátottak. Tapasztalatok szerint az ellátottak szerették ezt a foglalkozás típust, szerették a csak rájuk irányuló figyelmet. A mentálhigiénés munkát segítették az ellátottak szakképzett gondozónői, akik szükség esetén külön foglalkoztak klienseikkel.

A megszerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a program zárása után, a fenntartási időszakban is folytatni fogjuk a megkezdett egyéni beszélgetéseket heti rendszerességgel.

2.3. Amatőr művészeti tevékenység

Színjátszás

A színjátszó kör a projekt teljes időtartama alatt heti rendszerességgel megtartott foglalkozások keretében valósult meg. A pályázat keretein belül 2013.04.05-én indítottuk a színjátszó csoportunkat.

A színjátszó csoportba 20 fő jelentkezett a Megoldás Közhasznú Egyesület Megoldás Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátásában résztvevő fogyatékkal élő és pszichés betegséggel küzdő ellátottai közül.

Összefoglaló, eredmények:

A csoport munkáját két fő cél megvalósításáért kezdeményeztük:

- egyik célja a művészeti tevékenységek során az ehhez kapcsolódó mentálhigiénés tevékenység. A foglalkozások során alkalmazott játékok, bemelegítő, csoportépítő, együttműködést célzó gyakorlatok ezt szolgálják. A játékos foglalkozásokon mindenki részt vett.

- a csoport egy része ezen felül Arany János: A fülemile című versének színpadi változatát is színre viszi. Cél tehát az amatőr művészeti tevékenység megvalósítása. A közös alkotás, a közös cél, a fellépés izgalma, a sikerélmény és elismerés mind-mind erősíti a lelki egészségüket.

A fenntartási időszakban a színjátszó kör foglalkozásait az első évben heti rendszerességgel tervezzük megvalósítani, évente ünnepkörökhöz kapcsolódóan színi előadással készülünk ellátottainkkal. A színjátszó csoport adventi bemutatójára 2013 karácsonyán kerül sor.

2.4. Hozzátartozók mentálhigiénés képzése

A foglalkozásokat 6 hónapon keresztül valósítjuk meg, 2013.04.02-2013.10.05-ig tartó időszakban, melyet a projekt fenntartási időszakában is tovább végzünk.

A projekt célcsoportjába elsősorban az egyesületünk nappali intézményében ellátott fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők családtagjai tartoznak. A foglalkozásokon heti egy alkalommal átlagosan 8 fő hozzátartozó vett részt.

Összefoglaló, eredmények:

A fogyatékkal élő gyermekkel vagy felnőttel együtt élő családtagokra mind anyagilag, mind érzelmileg nagy teher hárul. Az érzelmi terheken, mentális problémákon igyekeztünk segíteni azzal a csoportfoglalkozás- sorozattal, amelyet a program keretében valósítottunk meg.

Áprilisban kezdődtek a foglalkozások, amelyre 8 fő jelentkezett. A foglalkozásokon a megjelenés átlag 6-7 fő volt. A csoportot egy mentálhigiénés szakember végezte, aki művészetterápiát is tanult.

A foglalkozás-sorozat a következő tematikát követte:

- ismerkedés, beszélgetés

- a fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők nehézségei

- fogyatékos gyermek szülőjének lenni- mint társadalmi szerep

- testvérek a családban. Hogyan bánjunk az egészséges gyermekkel?

- párkapcsolati krízisek és azok kezelése

- önismeret, hogyan segíthet a gondok feldolgozásában?

- stresszről és megküzdésről

- fogyatékosság és szexualitás –tabuk nélkül

- társadalmunk fogyatékos politikája és elfogadottság

- nyaralás fogyatékos gyermekkel

A foglalkozásokon alkalmazott módszer az irányított beszélgetés volt.

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektettünk a nehézségek megbeszélésére, a fogyatékkal élő gyermekek testvérei lelki problémáinak megbeszélésére.

Foglalkoztunk a párkapcsolati krízis témájával, illetve az önismereti gondok feldolgozásában. Örömmel fogadták a szülők azokat a gyakorlatokat, amelyekkel az énképük formálásával erősítettük önbizalmukat.

Témánk volt a stressz és a stressz kezelés. Sorra vettük a stressz kezelés lehetőségeit. A záró foglalkozáson összefoglaltuk a sorozat tapasztalatait.

A csoportfoglalkozás olyan kapcsolatot alakított ki a hasonló sorsú szülők között, amely a jövőben informálisan is megmarad.

A program zárása után, a fenntartási időszakban is folytatni fogjuk a megkezdett tevékenységet heti rendszerességgel.

3. ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS

Az életvezetési tanácsadás 6 hónapon keresztül valósult meg. A program időtartama: 2013.04.02-2013.10.05-ig tartott.

Résztvevők száma: a programba településenként minimum 5 fő szociális segélyben részesülő személy bevonását vállaltuk, de összességében elmondható, hogy ettől a számtól minden településen több érdeklődő érkezett a tanácsadásokra.

Az életvezetési tanácsadás célja, hogy növelje Kisvárda, Jéke, Kékcse, Pap és Tiszabezdéd szociális segélyben részesülői számára az elhelyezkedés esélyeit, segítsen megfogalmazni a cél eléréséhez szükséges konkrét tennivalókat. Az életvezetési tanácsadás során segítünk feltárni a problémát, kijelölni az elérendő célokat, s közösen megtalálni azt a megoldási módot, megoldási stratégiát, amely a célcsoport számára a legmegfelelőbb. A folyamat során a szakember nem konkrét válaszokat nyújt, hanem tanácsokkal szolgál, a problémák megoldása érdekében együtt gondolkodik a résztvevőkkel.

Az életvezetési tanácsadás főbb témái:

- a stressz mechanizmusa, a stressz betegségek kialakulása, megküzdési lehetőségeink, problémamegoldó és érzelemközpontú megküzdés

- stressz a családon belül, annak okai, megküzdési lehetőségeink

- a gyermekkori stressz okozói, stressz oldó játékok

- hétköznapi praktikák a stressz oldás céljára

- depresszió és szorongás

- pszichés betegségek

- az alkoholizmus kialakulása, társadalmi háttere, leküzdése

- drogproblémák

- a szeretet „tízparancsolata”

- pozitív gondolkodás

Alkalmazott módszerek: előadások, irányított beszélgetések, kötetlen beszélgetések, szituációs játékok, csoportmunka

Összefoglaló, eredmények:

A célcsoport összetétele minden egyes helyszínen viszonylag állandó volt a program során. A tanácsadások tematikája, felépítése viszont településenként eltérő volt, alkalmazkodtunk a helyi sajátosságokhoz, a csoportban résztvevők problémáihoz, eltérő életbeli sajátosságaihoz.

Minden csoportban nagyobb volt az érdeklődők száma, mint amit a projektben vállaltunk. Az életvezetési tanácsadáson az 5 településen a projekt időszak alatt (6 hónap) 86 fő vett részt, akik szociális segélyben részesültek, zömében közhasznú munkát végeztek. A munkanélküliségből adódó problémák valamennyi csoportnál jelent voltak, melyek eredményeként észrevehető volt szinte valamennyi csoporttag tekintetében valamilyen pszichés probléma, mely további szakember bevonását igényelné.

A segítségnyújtás a projekt fenntartási időszakára is vonatkozik, az érdeklődők telefonon és személyesen is kérhetnek tanácsot, információt, segítséget.

A projekt fenntartási időszakában az életvezetési tanácsadáson résztvevők, valamint a térség szociális segélyben részesülői számára havonta 3 alkalommal lehetőséget biztosítunk számítógép használatára.

MEGOLDÁSOK TÁRHÁZA CIVIL KÖZPONT

A pályázat keretében a Megoldás Közhasznú Egyesületnek lehetősége nyílt egy olyan civil központ létesítésére, ahol az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, egy új és teljesen akadálymentes, korszerű épületet tud biztosítani szolgáltatásaihoz.

A közbeszerzést követően 2013.05.28-án kezdtük meg a kivitelezési feladatokat, mely magában foglalt egy az ingatlanon lévő épület felújítását és egy bővítést.

Az építést 2013. szeptember 30-án sikeres műszaki átadás-átvétel zárt le.

 

ilyen volt:

látványterv:

ilyen lett:

 


vissza